کسب و کار

کسب و کار

8 دلیل شکست استارتاپ ها

در ادامه به 8 دلیل شکست استارتاپ ها می‌پردازیم. بعضا نیز از برخی از این استارتاپ ها از پشتوانه مالی خوبی هم برخوردار هستند اما