);

استخدام

در حال حاضر، مجموعه طراحی و برنامه نویسی راکت وردپرس نیازمند بازاریاب یا بازاریابانی به صورت دورکاری و پرداخت دستمزد به صورت درصدی می باشد.

موضوعات کاری ما را در اینجا بخوانید و در صورت تمایل اطلاعات خود را به صورت کامل در فرم زیر وارد کرده و سپس ارسال نمایید. ما با شما تماس خواهیم گرفت و اطلاعات بیشتری را در اختیار شما خواهیم گذارد.