معرفی چند عملگر گوگل مناسب برای سئو (2020)

برای کمک به یافت آن چیزی که به دنبال آن هستید، گوگل از نشانه های ویژه ای به این منظور استفاده می کند که به آنها عملگر گوگل گفته می شود. این عملگرها به شما در یافتن موضوعی به خصوص کمک کرده و عبارات مشخصی را از موتورهای جستجو حذف می کنند و به شما… ادامه خواندن معرفی چند عملگر گوگل مناسب برای سئو (2020)