برچسب: dashboard

آماده سازی

نصب وردپرس را به تازگی به اتمام رساندید… حالا چه؟ در حالیکه نصب و آماده سازی وردپرس تقریبا کاری آسان است اما بایستی نگاهی به داشبورد مدیریت وردپرس خود انداخته و تنظیمات ابتدایی آن را انجام دهید. در همین زمینه، در این نوشته به 15 مورد ابتدایی اما اساسی اشاره خواهیم کرد. این کارها شامل […]

question