برچسب: نام دامنه

نام دامنه

نام دامنه بخشی از آدرس آنلاین شماست و بازدیدکنندگان‌تان از آن آدرس برای یافتن شما استفاده می کنند. برای مثال نام دامنه راکت وردپرس wproket.ir است. نام دامنه شما نیز بایستی منحصر به فرد باشد. وقتیکه آن نام را ثبت کردید، هیچ شخص دیگری نمی تواند همان نام را ثبت کند، البته در صورتی که […]

question