برچسب: Duplicate Post

duplicate post

دوبل کردن پست وردپرس را می توان تنها با یک کلیک انجام داد. البته همینکار را هم برای صفحات وردپرس خود می توانید انجام دهید. با تکثیر کردن صفحه یا پست وردپرس می توانید خیلی راحت نسخه ای برابر از محتوای موجود داشته باشید. چرا دوبل کردن پست وردپرس می تواند به کار ما بیاید؟ […]

question