برچسب: متغیر جاوااسکریپت

متغیرهای جاوا اسکریپت

انواع داده جاوااسکریپت یکی از اصلی ترین مشخصه های یک زبان برنامه نویسی، مجموعه انواع داده ای است که آن زبان از آن پشتیبانی می کند. اینها انواع مقادیری هستند که امکان استفاده و دستکاری در یک زبان برنامه نویسی را دارند. جاوااسکریپت به شما اجازه استفاده از سه نوع داده اولیه را می دهد: […]

question