برچسب: meta description

سئو

در گذشته، موتورهای جستجو از متن توضیحات متا برای رتبه بندی صفحات در نتایج جستجو استفاده می کردند. البته هنوز هم موتور جستجوی چینی به نام بایدو از این روش برای رتبه بندی استفاده می کند. اما امروزه در سئو، موتورهای جستجو برای رتبه بندی نتایج‌شان از آن استفاده‌ای نمی‌کنند. پس نقش توضیحات متا در […]

question