برچسب: taxonomy

دسته بندی وردپرس

دسته بندی وردپرس و پست های آن بخشی اساسی از مسیر سازماندهی پست های وردپرس، صفحات و بسیاری از چیزهای دیگر هستند. در این مطلب درباره روش افزودن و ویرایش دسته بندی خواهید آموخت. افزودن و ویرایش دسته بندی وردپرس دسته بندی یکی از دو تکسونومی taxonomy از پیش تعریف شده می باشد (مورد دیگر […]

question