سه روش برای افزایش ترافیک وبسایت و بازدید کننده جدید

مطابق با مطالعات صورت گرفته، تنها 25% از کل وبسایت ها بیش از 5000 بازدیدکننده یکتا دارند که بدین معناست که در اینترنت 75% ترافیک بالقوه وجود دارد. درک مخاطبین درک مخاطبین، مبنای هرکاری است که شما برای موفقیت وبسایت تان بدان نیازمندید. شناخت مخاطبین و ساخت محتوایی که برای آنها مناسب باشد، مبنای وبسایتی… ادامه خواندن سه روش برای افزایش ترافیک وبسایت و بازدید کننده جدید