خزنده موتور جستجو و قواعد آنها

خزنده موتور جستجو Crawler چیست؟ خزنده موتور جستجو یا Crawlerها که عنکبوت یا Spider، ربات یا به شکل ساده بات نیز نامیده می شوند، برنامه یا اسکریپت هایی هستند که به شکل سیستمی و خودکار صفحات را بر روی اینترنت مرور می کنند. هدف این مرور خودکار نوعا خواندن صفحاتی است که خزنده موتور جستجو… ادامه خواندن خزنده موتور جستجو و قواعد آنها