چرا خطای 404 از نظر سئو اهمیت دارد؟

خطای 404، یا صفحه 404 محتوایی است که کاربر در صورتی می بیند که به صفحه ای ناموجود بر روی وبسایت شما دسترسی پیدا کند. صفحه خطای 404، صفحه ای است که سرور شما زمانی نمایش می دهد که نشانی وب درخواست شده توسط کاربر را نمی تواند پیدا کند. در حالیکه مقالات و بحث… ادامه خواندن چرا خطای 404 از نظر سئو اهمیت دارد؟