چگونه پوسته فرزند در وردپرس ایجاد کنیم؟

اگر از پوسته‌ای استفاده می کنید که از جایی به صورت رایگان تهیه کرده اید یا اینکه برای تهیه آن مبلغی پرداخته اید، شاید بخواهید تغییراتی در آن اعمال کنید. شاید بخواهید از فونت جدیدی استفاده کنید یا اگوی جدید اضافه کنید. شاید هم بخواهید کدی را با قالب خود بیافزایید. یا اینکه طراحی دلخواه… ادامه خواندن چگونه پوسته فرزند در وردپرس ایجاد کنیم؟