اگر که آرایه‌ای از اشیا دارید که بایستی به شکلی مرتب شوند، خیلی راحت می توانید از تابع جاوااسکریپت با نام array.sort استفاده کنید.

در شیوه آسان مرتب سازی آرایه به صورت پیش فرض، array.sort هر عنصر در آرایه را که بایستی مرتب شود را به یک رشته تبدیل کرده و آن را با موقعیت کد یونیکد مقایسه می کند.

const foo = [9, 1, 4, 'zebroid', 'afterdeck'];
foo.sort(); // returns [ 1, 4, 9, 'afterdeck', 'zebroid' ]

const bar = [5, 18, 32, new Set, { user: 'Eleanor Roosevelt' }];
bar.sort(); // returns [ 18, 32, 5, { user: 'Eleanor Roosevelt' }, Set {} ]

ممکن است که در عجب باشید که چرا 32 پیش از 5 ظاهر شده است. منطقی نیست؟ خب، در واقع منطقی هست. این مساله به این خاطر رخ می دهد که هر عنصر در آرایه ابتدا به یک رشته تبدیل می شود و 32 در ترتیب یونیکد پیش از 5 قرار می گیرد.

جاوااسکریپت چیست؟

array.sort تنها ترتیب آرایه را تغییر می دهد.

const baz = ['My cat ate my homework', 37, 9, 5, 17];
baz.sort(); // baz array is modified
console.log(baz); // shows [ 17, 37, 5, 9, 'My cat ate my homework' ]

برای حل این مساله، می توانید نمونه ای از آرایه را برای ذخیره سازی ایجاد کنید و آن را تغییر دهید. این کار با متدی از آرایه که یک کپی از آرایه مدنظر ما برمیگرداند امکان پذیر است. برای مثال array.slice

const sortedBaz = baz.slice().sort(); // a new instance of the baz array is created and sorted

یا اگر شیوه نوشتار جدیدتری را ترجیح می دهید می توانید از عملگر نقطه با همان نتیجه استفاده کنید:

خروجی هر دو مورد یکسان خواهد بود.

const sortedBaz = [...baz].sort(); // a new instance of the baz array is created and sorted

استفاده از array.sort به تنهایی برای مرتب سازی آرایه ای از اشیا خیلی مفید واقع نخواهد شد. خوشبختانه این تابع یک پارامتر دیگر به نام compareFunction قبول می کند که باعث می شود عناصر آرایه مطابق با مقدار برگشی تابع مقایسه ای مرتب شوند.

شیوه نوشتار جاوااسکریپت

استفاده از توابع مقایسه ای برای مرتب سازی

اجازه دهید دو عنصر foo و bar را با استفاده از تابع مقایسه ای مقایسه کنیم. مقدار برگشتی تابع مقایسه ای به صورت زیر است:

 • 1. کمتر از 0 – foo پیش از bar می آید.
 • 2. بزرگتر از 0 – bar پیش از foo می آید
 • 3. برابر با 0 – foo و bar با توجه به یکدیگر بدون تغییر می مانند.

اجازه دهید با آرایه ای از اعداد مثالی بزنیم.

const nums = [79, 48, 12, 4];

function compare(a, b) {
 if (a > b) return 1;
 if (b > a) return -1;

 return 0;
}

nums.sort(compare);
// => 4, 12, 48, 79

مثال زیر را به عنوان تفریق a از b در نظر داشته باشید:

function compare(a, b) {
 return a - b;
}

تابع بالا را می توان به صورت تابع arrow نیز نوشت:

nums.sort((a, b) => a - b);

چگونه آرایه ای از اشیا را در جاوااسکریپت مرتب سازی کنیم؟

حالا اجازه دهید ببینیم که چطور می توان آرایه ای از اشیا را در جاوااسکریپت مرتب کرد.

const singers = [
 { name: 'Steven Tyler', band: 'Aerosmith', born: 1948 },
 { name: 'Karen Carpenter', band: 'The Carpenters', born: 1950 },
 { name: 'Kurt Cobain', band: 'Nirvana', born: 1967 },
 { name: 'Stevie Nicks', band: 'Fleetwood Mac', born: 1948 },
];

می توانیم از تابع مقایسه ای زیر برای مرتب سازی این آرایه از خوانندگان مطابق برندشان استفاده کنیم:

function compare(a, b) {
 // Use toUpperCase() to ignore character casing
 const bandA = a.band.toUpperCase();
 const bandB = b.band.toUpperCase();

 let comparison = 0;
 if (bandA > bandB) {
  comparison = 1;
 } else if (bandA < bandB) {
  comparison = -1;
 }
 return comparison;
}

singers.sort(compare);

/* returns [
 { name: 'Steven Tyler', band: 'Aerosmith', born: 1948 },
 { name: 'Stevie Nicks', band: 'Fleetwood Mac', born: 1948 },
 { name: 'Kurt Cobain', band: 'Nirvana', born: 1967 },
 { name: 'Karen Carpenter', band: 'The Carpenters', born: 1950 }
] */

برای رزرو کردن شیوه مرتب سازی، می توانید مقدار بازگشتی را با استفاده از تابع compare معکوس کنید:

function compare(a, b) {
 ...

 //invert return value by multiplying by -1
 return comparison * -1;
}

ساخت تابع پویای مرتب سازی

اجازه دهید تابع مرتب سازی بسازیم که می توانید از آن برای مرتب سازی آرایه ای از اشیا استفاده کنید که مقادیرش رشته یا اعداد می باشد. این تابع دو پارامتر دارد – کلیدی که ما می خواهیم به صورت صعودی یا نزولی مرتبش کنیم.

const singers = [
 { name: 'Steven Tyler', band: 'Aerosmith', born: 1948 },
 { name: 'Karen Carpenter', band: 'The Carpenters', born: 1950 },
 { name: 'Kurt Cobain', band: 'Nirvana', born: 1967 },
 { name: 'Stevie Nicks', band: 'Fleetwood Mac', born: 1948 },
];

function compareValues(key, order = 'asc') {
 return function innerSort(a, b) {
  if (!a.hasOwnProperty(key) || !b.hasOwnProperty(key)) {
   // property doesn't exist on either object
   return 0;
  }

  const varA = (typeof a[key] === 'string')
   ? a[key].toUpperCase() : a[key];
  const varB = (typeof b[key] === 'string')
   ? b[key].toUpperCase() : b[key];

  let comparison = 0;
  if (varA > varB) {
   comparison = 1;
  } else if (varA < varB) {
   comparison = -1;
  }
  return (
   (order === 'desc') ? (comparison * -1) : comparison
  );
 };
}

و طریقه استفاده از آن به صورت زیر است:

// array is sorted by band, in ascending order by default
singers.sort(compareValues('band'));

// array is sorted by band in descending order
singers.sort(compareValues('band', 'desc'));

// array is sorted by name in ascending order
singers.sort(compareValues('name'));

// array is sorted by date if birth in descending order
singers.sort(compareValues('born', 'desc'));

در کد بالا، متد hasOwnProperty برای بررسی این مساله به کار می رود که خصوصیت مشخص شده در هر شی تعریف شده و از طریق prototype ارث برده نمی شود. اگر در هر دو شی تعریف نشود، تابع مقدار 0 را بازمیگرداند که باعث می شود شیوه مرتب سازی به همان صورتی که بوده باقی بماند (یعنی اشیا با توجه به یکدیگر دست نخورده باقی می مانند).

Callback جاوااسکریپت چیست و چگونه کار می‌کند؟

عملگر typeof نیز برای بررسی نوع داده های مقدار خصوصیت به کار می رود. این عملگر به تابع اجازه می دهد تا روش مناسبی را برای مرتب سازی آرایه تعیین کند. برای مثال، اگر مقدار خصوصیت مشخص شده یک رشته است، متد toUpperCase برای تبدیل تمام کاراکتر به حروف بزرگ به کار می رود، بنابراین بزرگی کوچکی کاراکتر در زمان مرتب سازی نادیده گرفته می شود.

می توانید تابع بالا را طوری تنظیم کنید تا مطابق با دیگر انواع داده و هر نیازی باشد که اسکریپت شما ممکن است داشته باشد.

()String.prototype.localeCompare

در مثال بالا، ما می خواستیم تا آرایه ای از اشیا را مرتب کنیم که مقادیرشان رشته یا عدد بودند. اگر سروکارتان با اشیایی است که مقادیرشان رشته هستند می توانید کد را اندکی با استفاده از متد localeCompare سروسامان دهید.

این پست تا چه اندازه مفید بوده است

امتیاز دهید

متوسط مجموع امتیازات 0 / 5. تعداد امتیاز 0

تا کنون رای ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *