برچسب: WP Smush Pro

ٌWP Smush Pro

بهینه سازی تصاویر روشی بسیار موثر، آسان و نسبتا ارزان برای افزودن بر سرعت وبسایت محسوب می شود. همیشه فایل های تصاویر با داده هایی نالازم همراه هستند، گاهی این داده ها، متاداده ها و گاهی اطلاعات زائد هستند. و بسیاری از تصاویر را با حداقل تاثیر بر کیفیت می توان فشرده سازی کرد. افزونه […]

question