شرط js

وقتیکه برنامه ای می نویسید، شرایطی وجود دارد که ممکن است نیاز به انتخاب یک مسیر از میان مسیرهایی داشته باشید. در چنین مواردی، بایستی از عبارات شرطی استفاده کنید که به برنامه تان اجازه می دهد تا تصمیمات درستی را گرفته و اقدامات صحیحی انجام دهید، در اینجاست که نیاز به if…else جاوااسکریپت احساس می شود.

جاوااسکریپت از عبارات شرطی پشتیبانی می کند که برای اجرای اقدامات متفاوت بر اساس شرایط مختلف استفاده می شوند. ما در اینجا به توضیح در خصوص عبارت if…else خواهیم پرداخت.

شیوه نوشتار جاوااسکریپت

جاوااسکریپت از اشکال if…else زیر پشتیبانی می کند.

  • عبارت if
  • عبارت if…else
  • عبارت if…else if

عبارت if

عبارت if عبارت کنترلی اصلی است که به جاوااسکریپت اجازه می دهد تا تصمیماتی گرفته و عباراتی را به صورت شرطی اجرا کند.

نوشتار

شیوه نوشتار برای یک عبارت ساده if به صورت زیر است:

در اینجا عبارت جاوااسکریپت ارزیابی می شود. اگر مقدار به دست آمده true باشد، عبارت های تعیین شده اجرا می شوند. اگر عبارت false باشد، هیچ شرطی اجرا نمی شود. اغلب مواقع، از عملگرهای مقایسه ای استفاده خواهد کرد تا تصمیم بگیرند.

NodeJS چیست و استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

مثال: مثال زیر را برای درک اینکه عبارت if چگونه کار می کند امتحان کنید.

 

خروجی

عبارت if…else

عبارت if…else شکل بعدی عبارت کنترلی است که به جاوااسکریپت اجاره می دهد تا عباراتی را به شکلی کنترل شده اجرا کنند.

شیوه نوشتار

در اینجا شرط جاوااسکریپت بررسی می شود. اگر نتیجه به دست آمده true باشد، عبارات تعیین شده در بلاک if اجرا می شوند. اگر شرط false باشد، سپس عبارات تعیین شده در بلاک else اجرا می شوند.

Callback جاوااسکریپت چیست و چگونه کار می‌کند؟

مثال: کد زیر را امتحان کنید تا دریابید که چگونه می توان از عبارت if-else در جاوااسکریپت استفاده کرد.

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود

عبارت if…else if

عبارت if…else if شکل پیشرفته از if…else است که به جاوااسکریپت اجازه می دهد تا تصمیم درستی را از میان چندین شرط اتخاذ کند.

شیوه نوشتار

شیوه نوشتار عبارت if-else-if به صورت زیر می باشد

نکته پیچیده ای درباره این کد وجود ندارد. این کد تنها مجموعه ای از عبارات if است که هر if بخشی از شرط else از عبارت پیشین است. عبارات بر اساس شرط true اجرا می شوند اگر هیچ یک از شرایط true نباشد، پس بلاک else اجرا می شود.

مثال: کد زیر را برای درک بهتر if-else-if بررسی کنید.

خروجی دستورات بالا به شکل زیر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question